Archive for Sierpień 18th, 2015

POMOC JEST POTRZEBNA CZ. II

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej wraz z Centralną Radą Związków Zawodowych dużo ostatnio dyskutowało o potrzebie powstania tak zwanych „domów branżowych” czy za- kładpwych dla własnych rencistów. Obie te instytucje doszły zgodnie do wniosku, że starsi ludzie lepiej się czują wśród znajomych, a poza tym dla państwa jest to ogromna pomoc finansowa, z którą mogą przyjść związki zawodowe, społeczeństwo, a nawet i indywidualni przyszli mieszkańcy. Część kosztów budowy takich domów byłaby pokrywana z funduszów socjalnych zakładów, część ewentualnie ze składek miesięcznych, nawet groszowych – pracowników, którzy później mieliby pierwszeństwo do korzystania z własnego już domu.

»

Nawoływania lekarzy do tworzenia osobnych szpitali dla ludzi starych

Dużą pomocą dla starych ludzi są też specjalne warsztaty, w których, gdy chcą, mogą pracować w częściowym wymiarze godzin za odpowiednią opłatą. We wszystkich prawie państwach dużym obciążenietn szpitali są chorzy w podeszłym wieku. Np. Paryż rozporządza 6976 łóżkami dla chorych dorosłych, z tego 500 łóżek zajmują chronicy, a 1000 łóżek – starcy. Przeszło 22% liczby łóżek nie , jest użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem. Nie jest to dobrze ani dla pacjentów, ani dla szpitala. Starym ludziom po- ‚ trzebna jest specjalna opieka, spokój, cisza, .specjalne leczenie. Rzadko kiedy stary człowiek choruje tylko na jedną chorobę C2ęsto jest nieuleczalnie chory. Chorzy staruszkowie są bardzo kłopotliwi dla szpitali przeznaczonych na leczenie dorosłych ludzi w ogóle, a nie specjalnie tylko starych. Ci bowiem chorują długo, wymagają mnóstwo czasu i opieki, a niektórzy nie chcą opuszczać łóżka szpitalnego, bo nie zawsze mają gdzie się udać. Nieraz nawet i słaba opieka szpitalna jest o wiele lepsza od tej, którą mogą uzyskać poza szpitalem.

»