Archive for Sierpień 15th, 2015

Identyfikacja zegara biologicznego

Prowadzi się obecnie wiele prac, finansowanych zarówno ze środków rządowych, jak i funduszy prywatnych, w taki czy inny sposób związanych z procesami starzenia się, lecz żadne z tych projektów nie dotyczą bezpośrednio tychże procesów. W porównaniu z innymi dziedzinami nauki, takimi choćby jak fizyka teoretyczna, w których dokonał się ostatnio olbrzymi postęp, biologia wciąż tkwi jeszcze w epoce kamiennej. Wciąż nie potrafimy znaleźć skutecznego leku na te same przypadłości, które dziesiątkowały ludzkość sto lat temu, i jesteśmy równie bezradni wobec nowych plag. To prawda, że ludzie żyją dłużej: sprawiła to jednak racjonalna dieta, poprawa higieny czy wprowadzenie antybiotyków oraz szczepionek, a nie odkiycie tajników biologii, co naszym zdaniem odgrywa zasadniczą rolę w walce z wszelkimi chorobami. Każda ingerencja w pracę zegara biologicznego i próba powstrzymania procesów starzenia się może się wydatnie przyczynić do poprawy ogólnego stanu zdrowia. Wierzymy, że zasto sowanie proponowanej przez nas profilaktyki, w dłuższej perspektywie, może przynieść ogółowi społeczeństwa ogromne korzyści.

»