Archive for Sierpień 12th, 2015

Kuracja dr Jacksona – kontynuacja

Doktor skończył z rozpieszczaniem siebie. Spał latem i zimą w nieogrzewanym pokoju, przy otwartych oknach, nagi (bez koszuli czy pidżamy), ale za to chroniony przed przeciągami i dobrze przykryty. Rankiem, po obudzeniu się, odrzucał kołdrę i już w łóżku rozpoczynał na leżąco gimnastykę poranną, która trwała około io minut. Ćwiczył głównie mięśnie nóg i brzucha (zginął zupełnie!), a korzyść dodatkowa to – spalenie w organizmie resztek pokarmowych, gdyż na tę gimnastykę szło przecież sporo kalorii. Następnie udawał się do łazienki.

»

Lekarze twierdzą, że kobiety są silniejsze biologicznie

Uwidacznia się to w statystyce zachorowań i długości życia. Kobieta jest odporniejsza na choroby i zakażenia łatwiej też znosi trudne warunku życia i łatwiej się do nich dostosowuje. Ujawnia się to już przy urodzeniu. Fakt faktem, że urazy porodowe zdarzają się o 50% częściej chłopcom niż dziewczynkom, u wcześniaków zaś o 80%. W wieku od 5-9 lat śmierć chłopców jest o 44% częstsza niż wśród dziewczynek w wieku 10-14 o 70%, a w latach od 15 do 19 liczba ta sięga 145%).

»

Krzyżowe przeszczepianie szyszynek

Wykazaliśmy, że zarówno przewlekle podawanie starym myszom w cyklu dobowym egzogennego neurohormonu szyszynki, melatoniny (N-acetylo-5- metoksytryptaminy), jak i przeszczepienie całych szyszynek od młodych dawców do grasic starych myszy opóźnia starzenie się i wydłuża okres wolnego od chorób życia młodzieńczego. Jednak pewne aspekty obu wykorzystanych modeli doświadczalnych, które poddano krytyce, wymagają dalszego wyjaśnienia. Istotnie, te czasochłonne doświadczenia nie pozwalają całkowicie odróżnić korzystnych wpływów przewlekłego podawania melatoniny lub transplantacji szyszynki od zmian związanych z różną dietą, sposobem pojenia, przewlekłą stymulacją grasicy itd., co uniemożliwia sformułowanie wniosków w kwestii rzeczywistego wpływu melatoniny na przedłużenie życia.

»