Archive for Sierpień 10th, 2015

Otyli żyją krócej! Ileż to razy trzeba ludziom powtarzać?

W 1957 r. obradował w Paryżu Międzynarodowy Kongres Wyżywienia. Brało w tym kongresie udział 800 uczonych z 35 państw. Specjalne zainteresowanie wywołał referat dwóch profesorów włoskich z uniwersytetu w Modenie, dra Coppo i dra Vecciego, którzy pracowali nad zagadnieniem odżywiania się ludzi, chcących dożyć stu lat. We wnioskach uczeni stwierdzili, że długowieczność zależy w bardzo dużym stopniu od racjonalnego żywienia. A oto ich rady:

»