Archive for Sierpień 7th, 2015

SPÓR O BIAŁKO

Większość żywieniowców twierdzi, że mięso jako źródło białka zwierzęcego jest w pożywieniu człowieka bardzo pożądane. Można mięso zastępować innym źródłem białka zwierzęcego, np. mlekiem, serem, jajkami, ale przyjmując zasadę, że urozmaicenie produktów spożywczych jest podstawą racjonalnego odżywiania, nie powinno się odrzucać niczego, co jest jadalne, a co nam nie szkodzi.

»

Skutki kuracji Niehansa

Mimo że skutki kuracji Niehansa są wiele obiecujące i wciąż pomnażają jego sławę, Francuska Akademia Lekarska wysuwa jednak kilka zastrzeżeń przeciwko tej metodzie i nie chce jej oficjalnie uznać.

»

Główna przyczyna starzenia się ustroju

Gdy porównano kolejne stadia rozwojowe organizmu, to stwierdzono, że embrion – noworodek – młody ustrój jest wyposażony w stosunkowo minimalną masę komórkową, a potężną elektrolitową, sokową w wieku dorosłym zaś w maksymalną masę komórkową, dorównującą elektrolitowej wreszcie u starca komórkowa masa maleje zmniejszając się wraz z masą elektrolitową.

»

STARCY I NIESZCZĘŚLIWE WYPADKI

Z punktu widzenia społecznego istotnym problemem jest również roztoczenie odpowiedniej opieki nad ludźmi starymi, którzy z racji swego wieku podlegają nieraz nieszczęśliwym wypadkom. Tak np. spośród 869 osób, które uległy w Irlandii w latach 1955/56 śmiertelnym wypadkom drogowym, aż 27% stanowili ludzie w wieku powyżej 65 lat. Spośród 19 419 rannych – było starców 9,6°/o.

»