Archive for Sierpień 5th, 2015

KARTOTEKA DŁUGOWIECZNYCH

Z obliczeń Instytutu Naukowo-Badawczego Biologii przy Uniwersytecie w Charkowie wynika, że w r. 1955 w Związku Radzieckim żyło około 40 000 kobiet i mężczyzn w wieku ponad 90 lat: w tym 4425 w wieku 100-110 lat, a 717 osób jeszcze starszych.

»

KURACJA DYSKRETNA CZ. II

Jest pełna życia i energii. Cera jej poprawiła się, odmłod- niała (zawsze się leciutko podmalowuje bardzo umiejętnie i dyskretnie). Oczy nabrały blasku chód stał się lżejszy niż dawniej. Bóle, które miała z powodu reumatyzmu i tzw. ha- luxów, powoli ustępują. Piękna i bardzo elegancka pani, znakomita aktorka i zdolna dziennikarka jest zachwycona kuracją polokainową, na którą się zdecydowała dopiero mając 82 lata.

»

Każdy hormon jest chemicznym posłańcem

Podobnie postrzegali „swój” świat endokrynolodzy: byli przekonani, że „ich” układ dokrewny jest także samodzielną, odizolowaną od pozostałych wyspą. Oni również nie potrafili przyjąć do wiadomości, że hormony produkowane przez gruczoły tworzące układ dokrewny mogą działać niszcząco na układ immunologiczny. Dziś, oczywiście, już wiemy, że te dwa z pozoru niezależne układy bez przerwy komunikują się ze sobą, co więcej, żaden z nich nie może funkcjonować samodzielnie. W dalszym ciągu rozważań postaram się szerzej omówić zasygnalizowane tu ich wzajemne relacje, ponieważ odegrały one podstawowe znaczenie w odkryciu kluczowej roli szyszynki jako głównego regulatora wielu procesów zachodzących w organizmie. Wcześniej muszę jednak przedstawić bliżej układ dokrewny – opisać wytwarzane przezeń hormony i określić ich związek z zegarem biologicznym, sterującym procesami starzenia się organizmu.

»