Archive for Lipiec 24th, 2015

Walter Pierpaoli

Oczywiście to nie znaczy, że jestem zwolennikiem stosowania środków i metod, które nie zostały dostatecznie sprawdzone. Chodzi tylko o to, że z powodu sceptycyzmu wobec nowych rozwiązań nie zostają one objęte testami, gdyż urzędnicy decydujący o podziale funduszy wolą nie ryzykować i pozostają przy teoriach sprawdzonych i powszechnie akceptowanych. Dziesięciolecia praktyki lekarskiej i badań naukowych skłaniają mnie do wniosku, iż należy ułatwiać przeprowadzanie doświadczeń i testowanie nowych metod leczenia. W roku 1980 założyłem Fundację do Spraw Integracji Badań Biomedycznych, nazwaną w skrócie FIBER, którą stworzyła grupa naukowców dążących do promowania i finansowania badań nad procesami starzenia się organizmów. Podstawowym celem fundacji stało się finansowanie i popieranie interdyscyplinarnych programów badawczych. Ponadto FIBER postawiła sobie za cel szerzenie ducha partnerstwa i zacieśnianie współpracy między poszczególnymi ośrodkami. Należy bowiem pamiętać, że zwłaszcza wtedy, gdy brakuje funduszy, naukowcy strzegą tajemnicy swoich badań, co oczywiście nikomu dobrze nie służy, a najmniej cierpiącym pacjentom. Fundacja podjęła zatem próbę stymulowania swobodnej wymiany poglądów między naukowcami poprzez organizację sesji i konferencji naukowych oraz promowanie najciekawszych projektów badawczych młodych lekarzy.

»

Przykłady kilku stulatków

Na dowód tego profesor o tak trudnym dla nas nazwisku przytacza wiele przykładów. Oto 124-letni starzec, który ani jednego zęba nie stracił, nigdy nie leczył się u dentysty ani żadnego innego lekarza, był kawalerzystą, myśliwym, wędrownym strzelcem, następnie pastuchem wielkich stad, potem furmanem, a teraz pracuje jako ogrodnik.

»

Praca odgrywa ogromną rolę w życiu człowieka

Łatwo opanowują nowe procesy wytwórcze i metody pracy, o ile wiążą się one i są oparte na ich dawnym doświadczeniu, ale dużo trudniej przyjmują rzeczy zupełnie nowe lub zupełnie różne od ich dotychczasowej pracy i doświadczenia. Musi się im dać wiele czasu, aby pozbyli się starych przyzwyczajeń i nabrali nowych. W skali społecznej zatrudnienie ludzi starych ma więc swe strony dodatnie i ujemne. Ale niezależnie od aspektów ekonomicznych należy rozpatrzyć to zagadnienie także z punktu widzenia jednostki.

»