Archive for Lipiec, 2015

Walter Pierpaoli

Oczywiście to nie znaczy, że jestem zwolennikiem stosowania środków i metod, które nie zostały dostatecznie sprawdzone. Chodzi tylko o to, że z powodu sceptycyzmu wobec nowych rozwiązań nie zostają one objęte testami, gdyż urzędnicy decydujący o podziale funduszy wolą nie ryzykować i pozostają przy teoriach sprawdzonych i powszechnie akceptowanych. Dziesięciolecia praktyki lekarskiej i badań naukowych skłaniają mnie do wniosku, iż należy ułatwiać przeprowadzanie doświadczeń i testowanie nowych metod leczenia. W roku 1980 założyłem Fundację do Spraw Integracji Badań Biomedycznych, nazwaną w skrócie FIBER, którą stworzyła grupa naukowców dążących do promowania i finansowania badań nad procesami starzenia się organizmów. Podstawowym celem fundacji stało się finansowanie i popieranie interdyscyplinarnych programów badawczych. Ponadto FIBER postawiła sobie za cel szerzenie ducha partnerstwa i zacieśnianie współpracy między poszczególnymi ośrodkami. Należy bowiem pamiętać, że zwłaszcza wtedy, gdy brakuje funduszy, naukowcy strzegą tajemnicy swoich badań, co oczywiście nikomu dobrze nie służy, a najmniej cierpiącym pacjentom. Fundacja podjęła zatem próbę stymulowania swobodnej wymiany poglądów między naukowcami poprzez organizację sesji i konferencji naukowych oraz promowanie najciekawszych projektów badawczych młodych lekarzy.

»

Przykłady kilku stulatków

Na dowód tego profesor o tak trudnym dla nas nazwisku przytacza wiele przykładów. Oto 124-letni starzec, który ani jednego zęba nie stracił, nigdy nie leczył się u dentysty ani żadnego innego lekarza, był kawalerzystą, myśliwym, wędrownym strzelcem, następnie pastuchem wielkich stad, potem furmanem, a teraz pracuje jako ogrodnik.

»

Praca odgrywa ogromną rolę w życiu człowieka

Łatwo opanowują nowe procesy wytwórcze i metody pracy, o ile wiążą się one i są oparte na ich dawnym doświadczeniu, ale dużo trudniej przyjmują rzeczy zupełnie nowe lub zupełnie różne od ich dotychczasowej pracy i doświadczenia. Musi się im dać wiele czasu, aby pozbyli się starych przyzwyczajeń i nabrali nowych. W skali społecznej zatrudnienie ludzi starych ma więc swe strony dodatnie i ujemne. Ale niezależnie od aspektów ekonomicznych należy rozpatrzyć to zagadnienie także z punktu widzenia jednostki.

»

Myszy jako najlepszy model badawczy

Zajmuję się nie tylko badaniami naukowymi – moim powołaniem jest przede wszystkim nieść pomoc pacjentom. I ta kierująca moim życiem zawodowym zasada silnie rzutowała na moje prace badawcze. Wielu naukowców, zwłaszcza tych, którzy nie są lekarzami, ogranicza badania biologiczne do obserwacji żywych komórek, co jest znane powszechnie pod nazwą eksperymentów in vitro. Ja nie stosuję takich metod. Moim zdaniem (na co bez wątpienia wielki wpływ ma bezpośredni kontakt z chorymi) istnieje olbrzymia różnica między doświadczeniami in vitro a leczeniem pacjenta – żywego, myślącego i odczuwającego, zbudowanego z krwi i kości człowieka. Stąd też, chociaż wybrałem karierę naukową, wolałem przeprowadzać moje eksperymenty na modelach całych organizmów niż na pojedynczych komórkach. Wprawdzie doświadczenia na zwierzętach pochłaniają znacznie więcej czasu i są o wiele kosztowniejsze od obserwacji komórek, lecz ich rezultaty mają dużo większą wagę. Podczas studiów medycznych uczono mnie, że należy traktować pacjenta jako osobę, a nie jako objaw tej czy innej choroby. Jeśli więc chce się zbadać rolę jakiejś komórki w ciele czy też poznać sposób współdziałania różnych układów, trzeba myśleć o całym organizmie. Nie potrafię sobie wyobrazić, że odkrycie zegara biologicznego byłoby w ogóle możliwe, gdybyśmy jedynie obserwowali pojedyncze komórki na płytce Petriego.

»

HARCERZ – OPIEKUNEM SPOŁECZNYM

Wśród mieszkańców domów rencistów i zakładów opieki jest wielu takich, których rodziny czy przyjaciele odwiedzają, wspomagają, obdarowują, służą pomocą. Są jednak i tacy, których nikt nie odwiedza. Czasem dlatego że nikt z bliskich nie żyje, a młodsi o nich zapomnieli lub rodzina ich się wyrzekła. Wielu starszych ludzi lubi towarzystwo młodych, a zdarza się, że wśród bliskich im nikogo młodego nie ma. Z tych właśnie względów Główna Kwatera Harcerstwa Polskiego wydała apel do harcerzy, aby brali udział w niesieniu pomocy ludziom starym, chorym, niezdolnym do pracy, przebywającym w zakładach opieki, bądź potrzebującym tej pomocy poza zakładem.

»

SAMI SOBIE – EMERYCI

Już Seneka mówił: „Ludzie nie umierają, ale popełniają powolne samobójstwo”. Tych wszystkich – gdy jeszcze nie są bardzo starzy – chciałoby się ostrzec: sami będziecie sobie winni 1 Jakże mało jest jednak ludzi, którzy potrafią zdobyć się na silną wolę, by zmienić dotychczasowe nawyki i przezwyciężyć przyzwyczajenia i nałogi.

»

Równowaga hormonalna

Równowaga hormonalna jest przeprowadzona, nie ma już męczących okresów menstruacyjnych lub ciążowych. Czasem rok, czasem kilka lat organizm przygotowuje się do tej nowej sytuacji, ale między nawrotami istnieją długie przerwy całkowicie dobrego samopoczucia 1 normalnej żywotności.

»

POCHWAŁA STAROŚCI CZ. II

Ludzie są u szczytu sutych możliwości, kiedy zapał i doświadczenie są najbardziej zrównoważone. Większość ludzi, trzeba to ze smutkiem, lecz obiektywnie stwierdzić, schodzi ku starości negatywnej. Trzeba koniecznie temu przeciwdziałać. To leży nie tylko w interesie jednostki, ale i społeczeństw, w interesie nas wszystkich.

»

PŁÓD SPROSZKOWANA

Francuska Akademia Lekarska aprobowała metodę leczenia, stworzoną przez dwóch swoich profesorów, Bineta i Ber- liere’a, oficjalnie uznaną przez Ministerstwo Zdrowia Francji. Jest nieco podobna do metody Niehansa, podobno dostępniejsza do skontrolowania. Płód krowy w stanie embrionalnym wyjmuje się, suszy i proszkuje. Potem proszek ten rozcieńcza się w roztworze fizjologicznym i wstrzykuje wyciągi (z całych embrionów, a nie jego narządów!) pacjentom.

»

MŁODA TWARZ

Zmarszczki na twarzy i szyi to pierwsze oznaki starzenia się. Czy można ich uniknąć? Na ogół nie. Zależnie od cery, od gatunku skóry, od mimiki, a przede wszystkim od pielęgnacji zmarszczki wcześniej czy później i tak wystąpią. Naturalnie należy dbać o to, by wystąpiły jak najpóźniej.

»

SYLWETKA NAJWAŻNIEJSZA!

Zasada jest taka: przez całe życic zachować sylwetkę z młodych łat. Np. u osób w 25 roku życia figura na ogół jest smukła, w miarę szczupła, waga proporcjonalna do wysokości, gib- kość i zręczność ruchów zadziwiająca, budowa ciała wspaniale harmonijna. Powinno się taką -właśnie sylwetkę i postawę zachować minio przybywających lat. To wcale nie jest takie trudne, jeżeli już od 25 roku życia o to się starać.

»

GERIATRIA WŚRÓD RÓ2

Kilometr od Bukaresztu, w dzielnicy willowej, powstał w 1951 r. Instytut Geriatrii właśnie imienia C. I. Parhona. W tym to Instytucie w Bukareszcie, stolicy Rumunii, pracuje od dnia jego powstania dr Anna Aslan jako kierownik Instytutu i leczy starość prokainą.

»

SERUM BOHOMOŁCA

Zajmijmy się innymi doświadczeniami i próbami znalezienia mitycznego „eliksiru młodości”. Od wieków przywiązywano ogromną wagę do… krwi. Młoda krew odmłodzi starca stara? zużyta, zniszczona doprowadza do śmierci. Pomysł przetaczania krwi młodych ludzi starym był już znany w starożytności i praktykowany – jak głoszą podania – tak w Egipcie, jak i w Grecji. Usiłował go również wprowadzić w życie papież Innocenty VIII w 1492 r. Wypróbował go na sobie i przypłacił ten eksperyment życiem, bo jeszcze wtedy nie znano się na grupach krwi i nie wiedziano, że połączenie dwóch różnych grup krwi jest śmiertelne.

»