Archive for Czerwiec 23rd, 2015

POCZĄTKI STAROŚCI

Kiedy właściwie zaczynamy się starzeć? Jest to jedno z pytań, na które najtrudniej odpowiedzieć. Są ludzie, którzy mając 8c lat są młodsi duchem od niejednego zblazowanego młodzieńca. Ale według wielu badaczy najszybciej się „starzejemy” w wieku od urodzenia do 20 lat. Potem od 20 do mniej >>. więcej 40 lat stajemy niejako w miejscu, starzenie się jest bardzo powolne dopiero od 40, jo lat – u niektórych wcześniej, u innych dużo później – starzenie się nabiera tempa, nieraz katastrofalnie gwałtownego. U wielu jednak ludzi dopiero po 75 latach i później linia schyłkowa życia nabiera rozpędu, wiodąc ku śmierci. po osiemdziesiątce. Ale tenże sam Greppi mówi, że bywa i wczesne stadium starości, jawne lub utajone,-rozpoczynające się już około 45, a nawet 40 roku życia ale może być też stadium późne, gdy starość zjawia się dopiero około 70 roku życia. Starość przedwczesna według Greppiego powstaje wskutek zaburzeń w przemianie materii. Greppi przypisuje największą rolę w procesie starzenia się układowi nerwowemu.

»