Archive for Czerwiec 21st, 2015

Krzyżowe przeszczepianie szyszynek cz. III

Szyszynka dawcy, znajdująca się w swoim pierwotnym położeniu, była następnie umieszczana w odpowiedniej wielkości okienku kostnym w czaszce biorcy, a fragment kości przyklejano cementem [polimer BF-6, ryc. 1C i D). Po wysuszeniu zszywano skórę głowy jedwabnymi nićmi, a ranę pooperacyjną spryskiwano zasypką z antybiotykiem. Czas jednej operacji krzyżowej transplantacji szyszynek wahał się od półtorej do dwóch godzin. Myszy z grupy kontrolnej („fałszywych” operacji) poddawano tej samej procedurze, ale przeszczepiano im własny fragment kości z przylegającą do niego szyszynką.

»