Archive for Czerwiec 8th, 2015

W POSZUKIWANIU „ELIKSIRU MŁODOŚCI”

Można by znowu zacząć od „Adama i Ewy”, ale… czy warto? Te legendy są piękne – jak większość legend i bajek. Jakże często są poezją. Ale – tam, gdzie zamiast róży potrzebny jest kawałek chleba, tam – różę ofiarowuje się na ostatku. Więc – legend nie będzie.

»

W WARSZAWIE, ŁODZI… CZ. II

Również w Łodzi zajęto się leczeniem ludzi starych. Dr Walenty Moskwa już od 1947 r. prowadził badania eksperymentalne na zwierzętach. Metoda „odmładzania” opracowana przez niego dawała wyraźne korzystne skutki, nie tyle w sensie odmładzania, co przedłużania czynnego okresu życia zwierząt, i to już po 3-4 tygodniach kuracji. Na podstawie wyników wielu rozmaitych swoich badań dr Moskwa wnioskuje, że w organizmach starych osobników – również ludzi – istnieją możliwości wyrównawcze, kompensacyjne, przeciwdziałające starzeniu się. Ludzie zdrowi długowieczni nie zawsze są wolni od zmian starczych, ale posiadają silnie rozwinięte odczyny kompensacyjne. Gdy się nauczymy je rozwijać i podsycać, możemy nie być starzy – w złym tego słowa znaczeniu.

»