Archive for Czerwiec 4th, 2015

MŁODOŚĆ DO 100 LAT – DWA ŻYCIA DOKTORA JACKSONA CZ. II

Mimo wszystko musiał jednak z czegoś żyć i, gdy czuł się odrobinę lepiej, przyjmował chorych. I oto zdarzyło się, że przyszła do niego matka z chorym synkiem. Pacjent był słabowitym, wydelikaconym dzieckiem. Dr Jackson udzielał zbawiennych rad matce: nie przekarmiać dziecka, dbać o regularne wypróżnienia, otaczać dziecko higienicznymi warunkami. Ale matka zamiast pilnie słuchać przypatrywała się uważnie doktorowi. A wreszcie zapytała z goryczą w głosie: – „Kiedy te zasady przestają działać w życiu człowieka, panie doktorze?” Ta przypadkowa rozmowa zadecydowała o losach lekarza. Istotnie, udziela innym dobrych rad, a cóż się dzieje z nim samym? Nie mając 50 lat jest schorowanym starcem, omal kaleką – skazanym na rychłą śmierć. Czyż nie ma ratunku?

»

DR SNARSKI Z INOWROCŁAWIA

Na szerszą skalę w Polsce rozpoczęli leczenie starości dr Bogdan Snarski i jego koledzy z Inowrocławia. Otóż w tym uzdrowisku na ponad 400 łóżek wydzielono specjalny oddział geriatryczny na 70 łóżek. Mieści się on w jednym z sanatoriów zakładu przyrodoleczniczego. Dookoła ciągnie się piękny park – cisza, zieleń, spokój – łagodne, czyste powietrze – to wszystko sprzyja też leczeniu i… optymistycznym nastrojom.

»

Mleczko pszczele

Są to przecież maleńkie ilości, bo z jednej komórki pszczelej, z matecznika, wybierając mleczko w najbardziej odpowiednim momencie, nie wybierze się więcej niż 150-350 mg nic tedy dziwnego, że musi być ono kosztowne. W najlepszym razie z jednego silnego ula można uzyskać około 300 mateczników, przy dobrych warunkach przyrodniczych (dużo nektaru i pyłku na kwiatach).

»

NA „SCENIE ŻYCIA”

Rozmawiałam z kilku wybitnymi lekarzami i uczonymi, którzy zwiedzali Instytut Geriatrii w Bukareszcie. Wielu z nich przypisuje główną rolę leczniczą nie tyle prokainie, co nastrojowi, jaki udało się wytworzyć 15-osobowemu zespołowi lekarzy w instytucie. Pacjenci tamtejsi – mówili – czują się potrzebni. Każdy ma jakieś pożyteczne zajęcie (np. Parseh jest portierem). .

»