Archive for Maj 22nd, 2015

Szyszynka

Nasze badania wykazały niezbicie, że organem odpowiedzialnym za sterowanie procesami starzenia się jest szyszynka, gruczoł wielkości śliwki umiejscowiony w mózgu. Szyszynka dopiero w ostatnich latach została objęta dokładniejszymi badaniami, chociaż jest znana od dawna. Na przykład Hindusi nadają szyszynce znaczenie mistyczne i często nazywają ją „trzecim okiem”. W pewnym sensie to określenie jest bardzo trafne. Szyszynka bowiem zawiera komórki pigmentowe analogiczne do tych, które znajdują się w naszych oczach oraz reaguje na światło. Gruczoł ten, niczym prawdziwy zegar, zawiaduje mechanizmem snu i czuwania, który w literaturze fachowej zwykle jest nazywany dobowym rytmem biologicznym. Szyszynka reguluje cykliczne zmiany funkcjonowania organizmu poprzez hormon zwany melatoniną, wytwarzany przede wszystkim podczas snu.

»