Archive for Maj 9th, 2015

CZWÓRKA SKANDYNAWSKA

Dania, Finlandia, Norwegia i Szwecja założyły wspólne towarzystwo gerontologiczne, naukowo-badawcze. Prócz lekarzy, psychologów i specjalistów w skład tego stowarzyszenia weszli także m. in. wybitni politycy, wyżsi urzędnicy państwowi, wy- bitni działacze społeczni. Co trzy lata odbywa się wspólny zjazd, na którym delegaci z czterech państw Północy dzielą się swoimi spostrzeżeniami i wynikami prac. Czwórka skandynawska troszczy się o sprawy bytowe starców.

»